THÔNG TIN CHUYÊN GIA

Ths.Bs Đinh Ngọc Hoa

Ths.Bs Đinh Ngọc Hoa

Bác sỹ chuyên khoa Nhi Bệnh Viện Xanh Pôn Hà Nội
GIỚI THIỆU
Bác sỹ chuyên khoa Nhi Bệnh Viện Xanh Pôn Hà Nội
CHỨC VỤ
Bác sỹ chuyên khoa Nhi Bệnh Viện Xanh Pôn Hà Nội
NƠI CÔNG TÁC
KINH NGHIỆM
TRÌNH ĐỘ
GIẢI THƯỞNG VÀ GHI NHẬN
MẠNG XÃ HỘI
Những mục có dấu * là bắt buộc bạn phải nhập